DOTAČNÍ TITULY

Získejte s námi dotaci až 50% pro váš projekt!!!

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR zveřejnili další výzvu v programu Nová zelená úsporám, určenou pro rodinné domy. Jde o tzv. kontinuální výzvu, v rámci které bude možné žádat o dotaci průběžně až do roku 2021. Příjem žádostí startuje už zítra. K dispozici je pro letošní rok 520 milionů korun, v příštím roce bude k dispozici očekáváných dalších 2,85 miliardy korun. Tato výzva je kontinuální a je možné čerpat prostředky průběžně, a to až do roku 2021. Celková vyčleněná částka činí 27 miliard Kč.

Na co můžete dotaci uplatnit?

Dotaci mohou čerpat majitelé domů, na:
 • výměnu oken a dveří
 • zateplení domu
 • výměnu elektrického zdroje tepla za tepelné čerpadlo
 • solární systémy
Podporována je i výstavba domů s velmi nízkou energetickou náročností. Stejně jako v minulých výzvách platí, že výše dotace se odvíjí od dosažených energetických úspor a ve výsledku může uhradit až 50 % celkových výdajů.

Solární panely

Další velkou novinkou programu je zcela nová podpora malých fotovoltaických systémů. Z programu bude možné nově získat dotaci na instalaci FV systémů pro přípravu teplé vody a instalaci malých FV elektráren určených pro výrobu elektřiny k přímé spotřebě v domácnostech. Na systém bude možné získat až 100 tisíc korun.

Dejte sbohem vašemu starému kotli!

Od 1. 1. 2022 nebude podle platného zákona o ovzduší v ČR možné provozovat v domácnostech staré neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy. Už od roku 2014 smí být na český trh uváděny jen kotle 3. emisní třídy a vyšší, od roku 2018 to budou jen kotle 4. emisní třídy a vyšší. Ministerstvo životního prostředí proto uvolnilo 9 miliard korun, které mohou občané čerpat v rámci výměny starých kotlů. Výše dotace je odstupňovaná podle typu kotle; na nový uhelný zdroj je dotace nejmenší, kotle na biomasu jsou dotovány nejvyššími částkami. Roli hraje také umístění v rámci znečištěných oblastí.

A na co je tedy možné dotace čerpat?

 • Dotaci mohou čerpat majitelé domů, na:
  • výměnu oken a dveří
  • zateplení domu
  • výměnu elektrického zdroje tepla za tepelné čerpadlo
  • solární systémy

Pokud chcete zjistit více, kontaktujte nás a my vám rádi odpovíme.